ติดต่อสอบถาม

สอบถาม ขอคำแนะนำ มีข้อสงสัย หรือ เสนอแนะให้กับทางเว็บไซต์ สามารถติดต่อได้ทุกเมื่อ

ให้กรอกข้อมูลผู้ติดต่ออย่างละเอียดโดยมีชื่อผู้ติดต่อ หรือองค์กรแนบมาด้วย และบอกจุดประสงค์อย่างเจาะจง

โดยส่ง E-mail มาที่     support@prayod.com

หากแบบฟอร์มการติดต่อสมบูรณ์จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง