ผำ (Water Meal)

ผำมีชื่อภาษาไทยอีกหลายชื่อ โดยเรียกแตกต่างกันไปตามภูมิภาค เช่น ไข่ผำ ไข่น้ำ ไข่แหน หรือลูกผำ ผำมีลักษณะเป็นเม็ดกลมรี ขนาดประมาณ 0.1-0.2 มิลลิเมตร ถือเ […] Read more