ไม่มีใครดูแลตัวเราได้ดีไปกว่าเรา

กระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริการายงานว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยเสียชีวิตจากแพทย์โดยบังเอิญอย่างน้อย 120,000 คนต่อปี ซึ่งหากเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุปืนลั่นแล้ว แพทย์นับว่ามีอัตรายกว่าถึง 9,000 เท่า ดังนั้น เราจึงควรเลือกแพทย์ผู้ให้การรักษาอย่างระมัดระวัง เพราะแพทย์คือหุ้นส่วนทางสุขภาพของเรา และให้ความกระจ่างในความรู้ที่จำเป็นในการตัดสินใจรักษา

นอกจากนี้ คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนยังรายงานในวารสารการแพทย์ว่า ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับอันตรายในระหว่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลถึงร้อยละ 50 และ 1 ใน 3 ของอันตรายที่เกิดขึ้นก็ทำให้เกิด “ความสูญเสียในระดับปานกลางถึงระดับสูง” ซึ่งร้อยละ 19 ไม่สามารถแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วได้ และร้อยละ 6 ของความผิดพลาดนี้ก็รุนแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิต

ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรอุทิศตนดูแลรักษาสุขภาพและควบคุมปลายทางของชีวิตด้วยตัวเราเอง แทนที่จะปัดความรับผิดชอบของเราไปให้ผู้อื่น ทุกวันนี้มีความรู้ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 2 เท่าทุกๆ 3 ปีครึ่งหรือน้อยกว่า นั่นหมายความว่าภายในเวลา 16 ปี เราจะมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ เข้าใจสาเหตุและวิธีรับมือกับความแก่ชราเพิ่มมากขึ้นถึง 32 เท่า

“จงดูแลรักษาตัวเอง เพื่อประโยชน์สูงสุดแห่งชีวิต และสติปัญญา”

สิ่งที่น่าสนใจ