โมกบ้าน

ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wrightia rellgiosa Benth. ex Kurz

ชื่อสามัญ : Water jasmine

ชื่อพื้นเมืองอื่น : โมกซ้อน, โมกบ้าน (ภาคกลาง) ; หลักป่า (ระยอง) ; ปิดจงวา (เขมร-สุรินทร์)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้พุ่ม (S) ขนาดกลาง สูงประมาณ 2-5 เมตร ไม่ผลัดใบ บางครั้งมีลักษณะเป็นพุ่มเรือนยอดแผ่กว้าง เปลือกลำต้นเกลี้ยงสีน้ำตาลเกือบดำมีจุดประสีขาวขนาดเล็กทั่วไป แตกกิ่งต่ำใกล้ผิวดินเป็นลำต้นจำนวนมากทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว

ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามกัน ลักษณะใบรูปรีหรือรูปใบหอกกว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 3-6 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบแหลมหรือมนขอบใบเรียบ เนื้อใบบาง ก้านใบยาว

ดอก ออกดอกเป็นช่อห้อยบริเวณซอกใบที่ปลายกิ่ง 2-8 ดอก ก้านดอกเรียวเล็กยาว 2.5-3.5 ซม. กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน โคนใบกลีบดอกเชื่อมติดกันเล็กน้อย ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปไข่ สีขาว มีทั้งชนิดกลีบดอกชั้นเดียว (โมกลา) และกลีบดอกซ้อน (โมกซ้อน) มีกลิ่นหอมเย็น

ผล เป็นฝักคู่ ปลายโค้งเข้าหากันลักษณะคล้ายก้ามปู ยาว 10-15 ซม. เมื่อแก่จะแตกเป็น 2 ซีก เมล็ดจำนวนมาก

เมล็ด เป็นรูปกระสวย ยาวประมาณ 8 มม. ข้างหนึ่งมีขนปุยสีขาว ยาว 3.5 ซม.

นิเวศวิทยา

เป็นไม้ที่เกิดขึ้นในป่าดงดิบและป่าละเมาะที่ชุ่มชื้น หรือตามริมน้ำ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่ว ๆ ไป

การปลูกและขยายพันธุ์

เป็นไม้กลางแจ้ง ทนต่อความร้อนและแสงแดด เจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกชนิด ชอบน้ำ ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด ปักชำ หรือตอนกิ่งส่วนโมกชนิดดอกซ้อนใช้วิธีตัดชำรากได้

ประโยชน์ทางยา

รสและสรรพคุณในตำรายา

ราก รสเมามัน แก้โรคผิวหนัง เรื้อน คุดทะราด

สิ่งที่น่าสนใจ