เช็กสุขภาพยืดชีวิต

การตรวจคัดกรองที่เหมาะสมกับอายุ จัดเป็นทางเลือกต้นๆ ในการป้องกันตัวเองจากความเจ็บป่วย เพราะการตรวจคัดกรองจะทำให้ตรวจพบโรคได้แต่เนิ่นๆ จึงรักษาได้ง่ายกว่า ช่วงอายุที่ควรเริ่มต้นตรวจคัดกรองเป็นประจำนั้นขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ประวัติสุขภาพ ประวัติครอบครัว และปัจจัยอื่นๆ

ผู้ชายควรเข้ารับการตรวจคัดกรองดังต่อไปนี้

– ตรวจคอเลสเตอรอลอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี โดยเริ่มตรวจที่อายุ 35 ปี แต่ถ้าสูบบุหรี่หรือเป็นเบาหวาน หรือมีคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหัวใจ ให้เริ่มตรวจคอเลสเตอรอลตั้งแต่อายุ 20 ปี
– วัดค่าความดันโลหิตอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี
– เริ่มตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงเมื่ออายุ 50 ปี โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าควรตรวจวิธีใด
– ตรวจหาเบาหวาน หากมีความดันโลหิตสูงหรือคอเลสเตอรอลสูง
– ตรวจหาภาวะซึมเศร้า หากรู้สึกหดหู่ เศร้าหมอง หรือสิ้นหวัง ขาดความสนใจต่อสิ่งรอบตัว หรือขาดความสุขในการทำสิ่งต่างๆ ติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์
– ตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามความเหมาะสม
– ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยการตรวจเลือดเพื่อหาค่า PSA (Prostate Specific Antigen) และตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนัก (Digital Rectal Examination : DRE) และ/หรือตรวจคัดกรองด้วยอัลตราซาวด์ อายุที่เริ่มตรวจและความถี่ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากในแต่ละบุคคลซึ่งแพทย์จะเป็นผู้แนะนำ

ผู้หญิงควรจะมีการตรวจคัดกรองดังต่อไปนี้

– ตรวจคอเลสเตอรอล โดยเริ่มต้นที่อายุ 45 ปี ถ้าสูบบุหรี่หรือเป็นเบาหวาน หรือคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหัวใจ ให้เริ่มตรวจคอเลสเตอรอลตั้งแต่อายุ 20 ปี
– วัดค่าความดันโลหิต อย่างน้อยทุกๆ 2 ปี
– ตรวจมะเร็งเต้านม ทำแมมโมแกรมทุกๆ 1-2 ปี เริ่มต้นที่อายุ 40 ปี
– ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจแพปสเมียร์ทุกๆ 1-3 ปี ถ้ายังมีเพศสัมพันธ์ หรืออายุมากกว่า 21 ปีขึ้นไป
– ตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง เริ่มต้นที่อายุ 50 ปี โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าควรตรวจวิธีใด ความถี่ในการตรวจขึ้นอยู่กับว่าเป็นการตรวจวิธีใด
– ตรวจหาเบาหวาน ถ้ามีความดันโลหิตสูงหรือคอเลสเตอรอลสูง
– ตรวจหาภาวะซึมเศร้า ถ้ารู้สึกหดหู่ เศร้าหมอง หรือสิ้นหวัง ขาดความสนใจต่อสิ่งรอบตัว หรือไร้ความสุขในการทำสิ่งต่างๆ ติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์
– ตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน โดยการวัดความหนาแน่นของกระดูก ถ้ามีอายุระหว่าง 60-65 ปี และมีน้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม ควรปรึกษาแพทย์ว่าควรตรวจหรือไม่
– ตรวจหาเชื้อคลาไมเดีย และตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามความเหมาะสม

ทั้งชายและหญิงควรมีการตรวจคัดกรองดังต่อไปนี้

– ตรวจการได้ยินเป็นประจำทุกปี เริ่มต้นที่อายุ 50 ปี ซึ่งเป็นวัยที่เสียงต่อการสูญเสียการได้ยินเพิ่มสูงขึ้น
– ตรวจสายตาเป็นประจำทุกปี เริ่มต้นที่อายุ 45 ปี ซึ่งมักเป็นช่วงที่เริ่มมีปัญหาทางสายตา
– พบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันปีละ 1-2 ครั้ง

กติกาข้อตกลงก่อนการแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย, ส่อเสียด
2. ทุกความเห็นต้องไม่มีการดูหมิ่น, กล่าวหาให้ร้าย, สร้างความแตกแยก หรือ "กระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ"
3. ทางเว็บไซต์จะขอลบความคิดเห็นโดยทันที เมื่อความเห็นไม่เป็นไปตามข้อตกลง