เคล็ดลับอายุยืนและแข็งแรงด้วยเอนไซม์

เชื่อว่าสิ่งที่มีอิทธิพลพอจะตัดสินว่าคนคนนั้นจะมีสุขภาพดีหรือไม่อยู่ที่เอนไซม์ในร่างกาย ปริมาณเอนไซม์ยิ่งมาก ไม่เพียงช่วยให้กระบวนการเมทาบอลิซึมทำงานได้อย่างปกติเท่านั้น การกำจัดพิษในร่างกายและระบบภูมิคุ้มกันก็จะทำงานอย่างราบรื่นเช่นกัน จึงช่วยป้องกันโรคได้

เคล็ดลับ 7 ประการเพื่อสุขภาพแข็งแรงที่นำเสนอไป (เคล็ดลับ 7 ประการ) ล้วนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเสริม กระตุ้น และป้องกันการสูญเสียเอนไซม์ เพราะหากค้นหาสาเหตุของความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเรา เชื่อว่าล้วนแล้วแต่เกิดจากการมีเอนไซม์ไม่เพียงพอ แม้ส่วนที่เกิดปัญหาจะแตกต่างกันไปตามประเภทของเอนไซม์ที่ขาดแคลน แต่เอนไซม์ทุกชนิดต่างก็สร้างจากมิราเคิลเอนไซม์ ฉะนั้น การลดการสูญเสียมิราเคิลเอนไซม์จึงเป็นทางออกที่ดีต่อสุขภาพ

การขาดแคลนเอนไซม์เกี่ยวกันกันอย่างมากกับการเกิดโรคต่าง ๆ และการลุกลามของโรค ข้อเท็จจริงนี้ได้รับการยอมรับจากแพทย์แผนปัจจุบัน ทุกวงการจึงหันมาศึกษาค้นคว้าเรื่องเอนไซม์

ปัจจุบันมีการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้วิธีผ่าตัด การใช้ยาต้านมะเร็ง หรือการฉายรังสีเป็นหลัก การรักษาโรคด้วยยาต้านมะเร็งเป็นวิธีที่ทุกข์ทรมาน และจากสาเหตุการตายของชาวญี่ปุ่นด้วยโรคเนื้องอกและมะเร็ง ทำให้รู้ว่ายาต้านมะเร็งยังใช้รักษาไม่ได้ผลเท่าใดนัก การรักษาโรคมะเร็งจะหายขาดหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าโรคอยู่ในระยะใด หากลุกลามไปมากแล้ว การผ่าตัดก็ไม่อาจช่วยได้ ทำได้เพียงอาศัยยาต้านมะเร็ง แต่โอกาสหายมีไม่มาก

ในสหรัฐอเมริกามีการศึกษาค้นคว้าวิธีรักษาโรคมะเร็งแบบใหม่ ๆ เพื่อลดภาระของผู้ป่วยและใช้แทนยาต้านมะเร็ง การศึกษาค้นคว้าที่ได้รับความสนใจชิ้นหนึ่ง คือการรักษาด้วยเอนไซม์ โดยนำเอนไซม์แพนครีเอทิน (pancreatin) มาใช้รักษามะเร็งตับอ่อน ซึ่งผลระบุว่า ในระหว่างรับการรักษาหากมีการสวนล้างลำไส้ ซึ่งช่วยกำจัดพิษออกจากร่างกายได้รวดเร็วและช่วยกำจัดพิษในตับร่วมด้วย จะช่วยให้การรักษาด้วยเอนไซม์นี้ได้ผลมากขึ้น “ขับถ่ายคล่อง” เป็น 1 ใน 7 วิธีช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เมื่อไม่มีสิ่งตกค้างอยู่ในร่างกายนานเกินไป ก็ไม่มีสารพิษต้องกำจัด จึงสามารถลดการสูญเสียเอนไซม์ได้ การสวนล้างลำไส้จึงไม่ได้ดีต่อเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งตับอ่อนเท่านั้น ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ก็ควรลองเช่นกัน

เคล็ดลับ 7 ประการเพื่อสุขภาพแข็งแรง ที่กล่าวมาแล้ว เป็นวิธีรักษามะเร็งที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด แม้จะใช้ในระหว่างการรักษาด้วยเอนไซม์ เนื่องจากเป็นแนวทางที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎธรรมชาติ แม้การรักษาด้วยเอนไซม์แพนครีเอทินที่กล่าวถึงข้างต้น จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการใช้ยาต้านมะเร็งมาก แต่ก็ยังเป็นสารที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นและถูกควบคุมโดยมนุษย์จึงยังคงมีความเสี่ยงอยู่ ขณะที่เคล็ดลับดูแลสุขภาพแบบชินยะ มีปัจจัยจากภายเพียงอาหารและน้ำเท่านั้น ที่เหลือก็เพียงระวังไม่ให้ฝืนกฎธรรมชาติและมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีเพื่อปรับสภาพภายในร่างกาย ซึ่งการผลิตและกระตุ้นเอนไซม์ก็จะเกิดขึ้นเองภายใต้สภาวะที่เหมาะสมในร่างกาย ดังนั้นหากจะกล่าวว่าไม่มีความเสี่ยงก็ไม่เกินจริงเลยแม้แต่น้อย ส่วนปัจจัยด้านลบก็คงเป็นต้นทุนที่สูงและความยุ่งยากที่ต้องสรรหาอาหารและน้ำคุณภาพดี แต่ถ้าเทียบกับค่ารักษาพยาบาลและความทุกข์ทรมานจากโรค ที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ดำเนินชีวิตด้วยแนวทางสุขภาพแล้ว เชื่อว่าทุกคนคงยินดีจ่าย

เคล็ดลับของการมีอายุยืนคือป้องกันการสูญเสียเอนไซม์ ส่วนเคล็ดลับสุขภาพดีคือการกระตุ้นเอนไซม์ ให้ระบบภูมิคุ้มกันที่มีอยู่เดิมในร่างกายทำงานอย่างราบรื่น สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยาก มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เพียงเรียนรู้กฎธรรมชาติและไม่ฝืนกฎนั้น ก็สามารถคาดหวังถึงการมีสุขภาพที่ดีตลอดอายุขัยได้แล้ว

กติกาข้อตกลงก่อนการแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย, ส่อเสียด
2. ทุกความเห็นต้องไม่มีการดูหมิ่น, กล่าวหาให้ร้าย, สร้างความแตกแยก หรือ "กระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ"
3. ทางเว็บไซต์จะขอลบความคิดเห็นโดยทันที เมื่อความเห็นไม่เป็นไปตามข้อตกลง