แนวทางออกกำลังกายต้านป่วย

ผู้ที่อยู่ในอาการเฉื่อยชาควรหันมาเริ่มออกกำลังเป็นประจำเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนเข้าร่วมโปรแกรมใดๆ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นออกกำลัง

  • เริ่มด้วยการเลือกรูปแบบการออกกำลังที่ชื่นชอบมากที่สุดและมีความหนักในระดับปานกลาง เพราะการเลือกกิจกรรมที่เราชอบจะทำให้เราอดทนออกกำลังได้นานขึ้น
  • ค่อย ๆ เพิ่มเวลาในการออกกำลังทีละน้อยทุกๆ 2-3 วัน จนกระทั่งออกกำลังได้นานต่อเนื่องครั้งละ 30 นาที โดยไม่รู้สึกเหนื่อยเกินไป
  • เมื่อใช้เวลาออกกำลังครั้ง 30 นาทีจนอยู่ตัวแล้ว ให้ค่อยๆ เพิ่มระยะเวลาขึ้นอีก หรือเพิ่มความหนักหน่วงของกิจกรรมหรือทั้งสองอย่าง
  • เปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังให้หลากหลาย เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และได้รับประโยชน์หลาย ๆ ด้าน
  • ลองค้นหาวิธีออกกำลังกายรูปแบบใหม่ๆ
  • ให้รางวัลในความพยายามของตัวเอง

สิ่งที่น่าสนใจ