ว่าด้วยเรื่อง “ความอ้วน”

เราสามารถประเมินตัวเองว่าเป็นโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกินหรือไม่ โดยการวัดค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ซึ่งเป็นการวัดค่าไขมันในร่างกายโดยเปรียบเทียบกับส่วนสูงและน้ำหนัก

ค่าดัชนีมวลกายใช้สูตรง่าย ๆ ดังนี้

BMI = น้ำหนักตัว (หน่วยเป็นกิโลกรัม)/ (ส่วนสูง*ส่วนสูง) (หน่วยเป็นเมตร)

เช่น หากสูง 170 ซม. และหนัก 55 กก. ค่า BMI จะเท่ากับ 55/(1.7*1.7) = 19.03 โดยประมาณ ในวัยผู้ใหญ่ ถ้าค่า BMI อยู่ระหว่าง 18.5-24.9 ถือว่าน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ ถ้าค่า BMI อยู่ที่ 25-29.9 แสดงว่าน้ำหนักตัวเกิน และถ้าค่า BMI เท่ากับ 30 หรือมากกว่า หมายถึง เรากำลังเป็นโรคอ้วน

ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นอันตรายต่อชีวิต เพราะน้ำหนักที่มากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานชนิดที่ 2 มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งไต และมะเร็งถุงน้ำดี

ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ เพราะจะทำให้หายใจลำบาก มีปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับกระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ ปัญหาทางผิวหนัง และมีบุตรยาก

“ทั่วโลกมีคนในวัยผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินมากกว่า 1 พันล้านคน และอย่างน้อย 300 ล้านคนในจำนวนนี้เป็นโรคอ้วน”

สิ่งที่น่าสนใจ