ลดความดันด้วย “มันฝรั่ง”

มันฝรั่งเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ใช้ต่อสู้กับความดันโลหิตสูง มันฝรั่งอบพร้อมเปลือก 1 หัว ประกอบไปด้วยโพแทสเซียม 903 มก. ซึ่งเกือบเทียบเท่ากับ 1 ใน 3 ของปริมาณโพแทสเซียมที่แนะนำให้รับในแต่ละวัน

นักวิจัยจากสถาบันวิจัยอาหารในสหราชอาณาจักรพบว่า มันฝรั่งประกอบไปด้วยสารประกอบธรรมชาติที่เรียกว่าคูโคเอมีน ซึ่งพบได้ในเก๋ากี้หรือผลโกจิ ซึ่งมีคุณสมบัติในการลดความดันโลหิต

“ที่ใดมีรัก ที่นั่นก็แบ่งปันมันฝรั่งกันได้”

สิ่งที่น่าสนใจ