สาระความรู้ “ยาแอสไพริน”

แอสไพรินสามารถลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากหลายสาเหตุ แม้แต่ในชายและหญิงที่มีความเฉื่อยชาจนกระทั่งความเฉื่อยชานี้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต การกินแอสไพรินปริมาณน้อย ๆ ทุกวัน (81 มก.) สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจหรือผู้ป่วยที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคหัวใจได้มากถึงร้อยละ 30-40 เพราะแอสไพรินจะป้องกันการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด

จากการทบทวนงานวิจัยกว่า 300 เรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากแอสไพริน เป็นการยืนยันว่าการกินแอสไพรินปริมาณน้อย ๆ สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจหรืออัมพาตลงได้อย่างชัดเจน ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยแอสไพรินหรือยาต้านเกล็ดเลือดอื่น ๆ ร่วมกับการหมั่นสังเกตตัวเองเมื่อมีอาการผิดปกติจะช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันลงร้อยละ 33 ลดการเกิดอัมพาตชนิดไม่เป็นอันตรายลงร้อยละ 25 และลดการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เกือบร้อยละ 17

ในการศึกษากลุ่มผู้เข้าร่วมจำนวน 1200 คน พบว่ามีเพียงร้อยละ 10 ของผู้ที่ได้รับแอสไพรินเท่านั้นที่จะเป็นอัมพาตอย่างรุนแรง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับยาซึ่งเป็นได้ราวร้อยละ 15

สำหรับผู้ที่กินแอสไพริน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ก่อนที่จะป่วยเป็นอัมพาต เส้นเลือดตีบตัน มีแนวโน้มที่เส้นเลือดจะถูกทำลายจนเกิดความเสียหายรุนแรงลดน้อยลง

อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจกินยาแอสไพรินหรือยาชนิดใดที่ไม่คุ้นเคย ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอ

กติกาข้อตกลงก่อนการแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย, ส่อเสียด
2. ทุกความเห็นต้องไม่มีการดูหมิ่น, กล่าวหาให้ร้าย, สร้างความแตกแยก หรือ "กระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ"
3. ทางเว็บไซต์จะขอลบความคิดเห็นโดยทันที เมื่อความเห็นไม่เป็นไปตามข้อตกลง