พิษจากที่ทำงาน

การศึกษาของนักวิจัยจาก Buckinghamshire Chilterns University College (United Kingdom) พบว่า ผู้ที่ทำงานกับเจ้านายที่เขาคิดว่าไม่มีความยุติธรรม จะมีค่าความดันซิสโตลิกเพิ่มขึ้น 15 มม.ปรอท และค่าความดันไดแอสโตลิกเพิ่มขึ้น 7 มม.ปรอท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่ทำงานกับเจ้านายที่รู้สึกพึงพอใจ การเพิ่มของความดันซิสโตลิกเพียง 10 มม.ปรอท และ/หรือความดันไดแอสโตลิก 5 มม.ปรอท จะทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอัมพาตได้ร้อยละ 38

การทำงานร่วมกับเจ้านายในสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ดีและเหมาะสม ไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเท่านั้น แต่ยังเพิ่มพูนผลผลิต และขวัญกำลังใจในการทำงาน จนทำให้การจัดการงานต่างๆ มีประสิทธิผลมากขึ้น

“มีคนอยู่ 2 จำพวก คือคนที่ทำงานและคนที่ต้องการผลงาน จงพยายามเป็นคนกลุ่มแรก เพราะที่นั่นจะมีการแข่งขันน้อยกว่า”

กติกาข้อตกลงก่อนการแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย, ส่อเสียด
2. ทุกความเห็นต้องไม่มีการดูหมิ่น, กล่าวหาให้ร้าย, สร้างความแตกแยก หรือ "กระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ"
3. ทางเว็บไซต์จะขอลบความคิดเห็นโดยทันที เมื่อความเห็นไม่เป็นไปตามข้อตกลง