พลาสติก ผู้ชายควรระวัง

จากการศึกษาในหนูทดลองของวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเซาท์ดาร์โกตา พบว่าสารเคมีปริมาณต่ำที่พบในภาชนะพลาสติกและกระป๋องดีบุกเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของต่อมลูกหมาก

นักวิจัยเตือนว่าแม้การทดลองครั้งนี้จะทำให้สัตว์ แต่ผลดังกล่าวก็อาจเกิดขึ้นกับผู้ชายได้เช่นเดียวกัน เพราะระดับสัตว์ทดลองได้รับในการศึกษานี้มีขนาดต่ำกว่าระดับที่เด็กทารกได้รับมาก

ระดับสารประกอบบิสฟีนอลเอ (Bisphenol A) ในเลือดที่ต่อกว่าระดับที่ US Envirommental Protection Agency เชื่อว่าปลอดภัยนั้น พบว่าทำให้เกิดความผิดปกติของต่อมลูกหมากในสัตว์ที่กำลังเจริญเติบโต และความผิดปกตินี้อาจนำไปสู่การเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเมื่อสัตว์เหล่านี้โตเต็มวัย จากการศึกษายังพบว่าตัวอ่อนเพศผู้ที่ได้รับบิสฟีนอลเอ จะมีท่อต่อมลูกหมากที่โตมากผิดปกติทำให้มีความเสี่ยงต่อภาวะคล้ายคลึงกับต่อมลูกหมากโต

สิ่งที่น่าสนใจ