ปวดข้อ…ฟังทางนี้

นักวิจัยจากสหรัฐพบว่า สารโอลีโอแคนทัล (oleocanthal) ที่พบในน้ำมันมะกอก มีคุณสมบัติต่อต้านปฏิกิริยาการอักเสบ ซึ่งคล้ายคลึงกับยาแก้ปวดไอบูโพรเฟนในกลุ่มยา NSAIDS อย่างมาก

ไอลีโอแคลทัลยับยั้งเอนไซม์ COX ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการอักเสบ ที่เป็นสาเหตุของอาการปวดศีรษะและปวดข้อ การศึกษานี้นอกจากจะสนับสนุนว่า การบริโภคน้ำมันมะกอกอย่างสม่ำเสมออาจส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว เนื่องจากช่วยลดอาการข้อบวมแล้ว ยังช่วยอธิบายคุณค่าของน้ำมันมะกอกที่มีต่อสุขภาพ ซึ่งรายงานไว้อย่างแพร่หลาย เช่น ลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและมะเร็งในประชากรที่บริโภคน้ำมันชนิดนี้ในปริมาณมาก (เช่น ประเทศในแถบเมดิเตอร์เรเนียน) ผู้ทำการศึกษาได้สรุปว่า “การศึกษาในครั้งนี้พบความเป็นไปได้ที่ว่า การบริโภคสารโอลีโอแคนทัลในระยะยาวอาจช่วยป้องกันการเกิดโรคบางชนิดได้”

“หมอที่เก่งที่สุดมักจะรู้ว่า ยาส่วนใหญ่ไร้ประโยชน์”

สิ่งที่น่าสนใจ