ทางรอดหัวใจวาย

ชายและหญิงทั่วโลกที่ป่วยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดจะเสียชีวิตภายใน 28 วัน หลังจากมีอาการของโรค และสองในสามจากจำนวนนี้เสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาล ด้วยเหตุนี้เราทุกคนควรเข้าใจอาการเตือนของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ซึ่งอาจมีอาการต่อไปนี้

  • แน่นหน้าอก โดยทั่วไปแล้วการเตือนของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันคือ รู้สึกแน่นบริเวณกลางหน้าอกเป็นเวลานานกว่า 2-3 นาที หรือเป็น ๆ หาย ๆ ผู้ที่มีอาการแน่นหน้าอกจะรู้สึกเหมือนหน้าอกถูกกดทับ ถูกบีบรัด รู้สึกตื้อ ๆ หรือเจ็บ
  • รู้สึกไม่สบายที่ส่วนอื่นของร่างกายท่อนบน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งอาการเจ็บหรือรู้สึกไม่สบายที่แขนข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง หลัง คอ กราม หรือท้อง
  • หายใจสั้น มักเป็นพร้อมกับอาการแน่นหน้าอก หรืออาจจะเกิดขึ้นก่อนอาการแน่นหน้าอกก็ได้
  • เหงื่อออกจนตัวเย็น คลื่นไส้ หรือเวียนศีรษะ

หากคิดว่ากำลังมีอาการของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหายเฉียบพลัน จงอย่ารอช้า เพราะ ๆ นาทีมีค่า ให้โทรศัพย์เรียกรถพยาบาลในทันที ขณะที่รอให้เคี้ยวยาแอสไพรินขนาดผู้ใหญ่ (325 มก.) 1 เม็ด แอสไพรินจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 23 หากกินในขณะที่สงสัยว่ามีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หลังจากนั้นกินต่อไปอีก 30 วัน ในสหรัฐอเมริกาพบว่าการใช้แอสไพรินในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยได้ถึง 10,000 รายต่อปี

“ในแต่ละปีพบว่า ชาย 3.8 ล้านคน และหญิง 3.4 ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด”

สิ่งที่น่าสนใจ