องุ่น ช่วยบำรุงไต

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vitis Vinifera L.วงศ์ : Vitaceae องุ่น เป็นไม้เถา มีลำต้นเลื้อยไปตามดิน มีขนปกคลุมตลอดลำต้น มีใบสีเขียวลักษณะเป็นรูปหัวใจ ขอบใบหยัก […] Read more